Venstre får fylkesvaraordføreren i Buskerud

Venstres valgvinner Runolv Stegane fra Sigdal som til daglig er organisasjonsjef i Venstre, blir ny fylkesvaraordfører i Buskerud. -Dette er et resultat av forhandlinger mellom Ap, SV, Sp og Venstre om de viktigste posisjonene i fylkestinget, forteller Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres organisasjonssjef blir fylkesvaraordfører i Buskerud

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Runolv Stegane fra Sigdal som til daglig er organisasjonsjef i Venstre, blir ny fylkesvaraordfører I Buskerud. Det ble klart etter at Ap, SV, Sp og Venstre onsdag undertegnet avtale om samarbeid for kommende valgperiode. Roger Ryberg (Ap), nåværende ordfører i Hurum, blir ny fylkesordfører.

Venstre i Buskerud hadde stor framgang ved valget og fikk sine to fylkestingsrepresentanter inn i sentrale posisjoner:
Stegane som fylkesvaraordfører og Helge Stiksrud, Ringerike ble hovedutvalgsleder for kultur, idrett og folkehelse.

Helge Stiksrud

Foto: Hallvor Lilleslett

De to Venstrerepresentantene gjorde svært gode valg til fylkestinget i sine hjemkommuner med en oppslutning om Venstre på hhv. 26 % og 8 %.

Fordelingen i fylkesutvalget:
Ap 3, Sp 2, SV 1 og V 1.

Fire hovedutvalg fordeles slik når det gjeldere ledere:
Venstre, Helge Stiksrud: kultur, idrett og folkehelse
SV, Gotfred Rygh: regional utvikling og næring: Gotfred Rygh
SP, Nils P. Undebakke: samferdsel
AP (navn ikke klart): utdanning

Venstre får også medlem i kontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**