Folkevalgte i Oppland

Her finner du oversikten over Venstres folkevalgte i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Eivind Brenna

Eivind Brenna

Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaa

Venstres fylkestingsrepresentanter i Oppland

Eivind Snorre Brenna
2960 Røn
[email protected]
952 25 696 (m)

Sanna Sarromaa
Reichweinsgt 24,
2609 Lillehammer
[email protected]
958 78 305 (m)

Venstres kommunestyrerepresentanter i Oppland
Etnedal
Lisbet Lyckander Aune
Rute 542, 2890 Etnedal
[email protected]
61 12 19 10 (p)
922 98 023 (m)

Torgun Thon Hagaseth
2890 Etnedal
[email protected]
61 12 10 19 (p) 61 12 00 69 (a)
99546138 (m)

Gausdal
Jan Ingar Toft
2651 Østre Gausdal
[email protected]
61 22 04 36 (p)
61 25 27 10 (a)
911 45 366 (m)

Hege Gustavsson Einsrud
2651 Østre Gausdal

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth

Anders Mathisen

Anders Mathisen

Gjøvik
Ketil Kjenset
Bråstadlia 19, 2825 Gjøvik
[email protected]
926 99 964 (m)

Anders Mathisen
Torke terrasse 13, 2819 Gjøvik
[email protected]
474 15 649 (m)

Lesja
Sigrid Trøite Thøring
2667 Lesjaverk
[email protected]
61 24 40 50 (p)
61 24 42 60 (a)
470 257 39 (m)

Johan Schei

Johan Schei

Randi Fossum Tangen

Randi Fossum Tangen

Bjørg S. Lien

Bjørg S. Lien

Lillehammer
Johan Schei
Hougners g 32 B, 2609 Lillehammer
[email protected]
61 25 86 58 (p)
958 355 29 (m)

Randi Fossum Tangen
Anders Bjørnsgårds veg 14, 2625 Fåberg
[email protected]
612 50 610 (p)
917 67 189 (m)

Bjørg Synnøve Lien
Weidemannsgt.18, 2613 Lillehammer
[email protected]
906 01 561 (m)
61 25 30 20 (p)

Ulf Rogneby

Ulf Rogneby

Toril Klevmark

Toril Klevmark

Lunner
Ulf Oddvar Rogneby
Lunnerlinna 51,
2730 Lunner
[email protected]
61 32 59 62 (p)
988 39 210 (m)

Toril Nedberget Klevmark
2743 Harestua
[email protected]
61 32 35 13 (p)
976 77 107 (m)

Nord-Aurdal
Olav Bjærum
Hermundstadv.3,
2920 Leira i Valdres
[email protected]
61 36 22 80 (p)
986 15 857 (m)

 Mikkel Dobloug

Mikkel Dobloug

Nord-Fron
Mikkel Dobloug
Pb 106,
2639 Vinstra
[email protected]
612 95 400 (p)
404 07 782 (m)

Unni Risdal

2643 Skåbu

Ringebu
Hans Øyvind Lyshaug
2634 Fåvang
[email protected]
61 28 27 01 (p)
61 24 57 92 (a)
416 84 236 (m)

Trine Jonhaugen
Rødalsv. 16,
2630 Ringebu
612 81 196 (p)

Vestre Toten
Inger Christine Årstad
Blåvarpgutua 16, 2843 Eina
[email protected]
922 56 277 (m)

Geir Rune Nyhus

Geir Rune Nyhus

Helga Feste Hunter

Helga Feste Hunter

 Unn Kristin Sethne

Unn Kristin Sethne

Østre Toten
Geir Rune Nyhus
Ringveien 8, 2816 Gjøvik
[email protected]
61 16 62 73 (p)
61 15 73 63 (a)
959 72 803 (m)

Helga Feste Hunter
Tander, 2847 Kolbu
[email protected]
61 16 71 51 (p)
404 08 853 (m)

Unn Kristin Sethne
2847 Kolbu
61 16 37 78 (p)
482 52 860

Øyer
Yngve Olsen Hvoslef
Kjørkjebakken 14, 2635 Tretten
[email protected]
979 50 612 (m)

Øystre Slidre
Gustav Fystro
2943 Rogne
[email protected]
61 34 06 16 (p)
906 78 378 (m)

Svein Erik Lunde
2943 Rogne
61 34 23 33 (p)

Vestre Slidre (Bygdeliste)
Eivind Snorre Brenna
2960 Røn
[email protected]
952 25 696 (m)

Embrik Før
2967 Lomen
[email protected]
61 34 38 00 (p)
480 26 301 (m)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**