Pressemelding fra Ski Venstre, 21/9-07

Undertegnede har med vantro registrert at Lise Vistnes, innvalgt kommunestyrerepresentant for Venstre, har undertegnet valgteknisk samarbeidsavtale med Høyre, Fremskrittspartiet og Kr.F i Ski. Hun har ikke hatt noe mandat fra Ski Venstre til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ski Venstres styre og nye kommunestyregruppe møtte til konstituerende møte mandag den 17. september. Geir Hammer ble der valgt til ny gruppeleder. Lise Vistnes (leder), Geir Hammer og Lisbeth Bøhler ble valgt til forhandlingsutvalg, med følgende mandat: Venstre står sammen med de andre sentrumspartiene (inkl Pensjonistpartiet), og snakker med begge sider. Vi forhandler primært med Ap/SV, men uten å låse oss på forhånd. Forhandlingsprotokoll skal godkjennes av nytt styre- og gruppemøte. valg av personer til verv tas opp i samme møte. Disse vedtakene var enstemmige, og Lise Vistnes har sammen med de øvrige, godkjent dem i referats form.

Helt i startfasen av torsdagens forhandlinger mellom sentrumspartiene, Ap og Sp, valgte Kr. F og Lise Vistnes å forlate møtet. Lise Vistnes hadde ikke på forhånd varslet oss andre i forhandlingsutvalget om dette, ei heller tatt opp noe forslag om å bryte.
Lise Vistnes har derfor inngått avtale med Høyre, Kr.F og Frp på egne vegne, ikke på Ski Venstres vegne. Hvis hun selv mener å ha opptrådt på Ski Venstres vegne, må protokollen legges fram for gruppe- og styremøte til godkjenning, som vedtatt.
Dette møtet vil bli innkalt mandag 1. oktober. I henhold til Ski Venstres vedtekter, er det gruppeleder Geir Hammer som innkaller og leder møtet.

For Ski Venstres forhandlingsutvalg
Geir Hammer
Lisbeth Bøhler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**