Om Nordre Follo Venstre

Du skal være trygg på at Venstres 10 liberale prinsipper ligger til grunn for alle beslutninger som tas av oss folkevalgte i Nordre Follo Venstre. Vår visjon er å skape et grønt, rettferdig og moderne samfunn der alle har like muligheter og frihet til å utvikle seg. Fra 2019 til 2023 har vi gjennomført mye av politikken vi lovet i forkant. Når vi lover å kjempe for noe, så gjør vi det.

 

Hvem er vi?

Leder av Nordre Follo Venstre er Nesanet Hailemariam.
Styret består av Nesanet Hailemariam, Stein Martinsen Wik, Even Ifar Fossland, Shervin Asgari og Emma Skarseth Strandbakke.