Til innhold

Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre

Venstre er Nordre Follos liberale parti

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet, fellesskap og samarbeid, og mot enkle populistiske løsninger.

Som Nordre Follos liberale parti kjemper vi i Venstre for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre.

Når du velger Venstre er du med på å støtte opp om de liberale verdiene.

Et liberalt og grønt Nordre Follo, vi brenner for:

 • Eldreomsorg

  Alle skal ha muligheter til god livskvalitet gjennom hele livsløpet, uavhengig av de forutsetningene man er født med. Å gi folk like muligheter kan innebære å behandle folk ulikt. Noen trenger mer hjelp og støtte for å ha de samme mulighetene som andre. Kommunen er den viktigste aktøren i det forebyggende helsearbeidet og for sikring av sosial rettferdighet. Et lokalsamfunn som sørger for universell utforming, teknologi og gode 475 hjelpemidler gir økt frihet til flere. Et mangfoldig samfunn beriker oss alle.

 • Oppvekst

  Vårt mål er at Nordre Follo blir blant landets beste oppvekstkommuner. Kommunenes barnehager og skoler skal være av høy kvalitet. Da trenger vi gode lærere og fagfolk. For å sikre alle barn en god oppvekst må det satses på tidlig innsats og forebyggende tiltak.
  Vi vil også sikre gode møteplasser for unge, både i idretten, på fritidsklubber, og utearealer. Alle unge skal ha et godt fritidstilbud. Barn og unge skal være en tydelig stemme i utviklingen av Nordre Follo.

 • Byutvikling

  Med Venstre skal det lønne seg å satse på grønn innovasjon og verdiskapning i Nordre Follo. Du skal være stolt av å skape en jobb til deg selv og noen til. Norges fremtid er avhengig av at vi skaper nye arbeidsplasser. Derfor satser vi på småbedrifter og gründere. Byutvikling handler også om å lege tilrette for at kollektivtransport, sykkel- og gangvei satses på, og sikre arealer til idrett og friluftsliv.

 • Grønt og levende lokalsamfunn

  Vi er på lag med natur, miljø og klima. Klima- og naturkrisen henger tett sammen og krever felles løsninger. Dette er ikke bare globale problemer og krever derfor også lokal handling. Nordre Follo Venstre vil redusere klimafotavtrykket og miljøbelastningen.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Kontaktpersoner

Georg Distad<

Georg Distad

9. kandidat Nordre Follo Venstre kommunestyret 2023