Venstre med nest størst økning

Venstre var en av vinnerne med størst økning i kommunestyrene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunestyrevalget ga Venstre en oppslutning på 5,9 %, det samme som ved Stortingsvalget i 2005 – og et fylkestingsvalg med en oppslutning på 5,6 %.
94 % av velgerne hadde iår mulighet til å stemme Venstre ved kommunevalget.

FLERE I KOMMUNESTYRENE
Nedenfor oversikt over antall vunnede mandater i kommunestyrene (i forhold til kommunevalget i 2003):
FrP 17,5% +1,1% +166
Venstre 5,9% +2,0% +126
Høyre 19,3% +1,2% +71
AP 29,6% +2,2% +65
RV (Rødt) 1,9% +0,3% +9
KrF 6,4% -0,0% -34
SP 8,0% -0,0% -14
SV 6,2% -6,2% -503
Venstre har nå fått 126 flere kommunestyrerepresentanter og 10 flere fylkestingsrepresentanter enn ved valget i 2003. I tillegg kommer Venstre-representanter på felleslister og bygdelister.

HEDMARK NEST STØRST
Nedenfor oversikt over i hvilke fylker Venstre har fått flere kommunestyrerepresentanter:
Østfold + 64 %
Hedmark + 55 %
Telemark + 54 %
Vestfold + 47 %
Akershus + 46 %
I Østfold og Hedmark fikk Venstre et bedre valgresultat i samtlige kommuner i 2007 enn i 2003 – uten medregning av felleslister.

NYE KOMMUNER
Etter valget fikk Venstre representasjon i 37 kommuner hvor vi ikke var representert i 2007. Legg merke til valgene i Rakkestad (14,9 %), Gjerdrum (11,4 %), Åsnes (12,1 %) og Roan (9,0 %).

BESTE KOMMUNE
Alvdal med 17,8 % oppslutning var beste Venstre-kommune i Hedmark foran Åsnes (12,1 %), Elverum (10,6 %) og Ringsaker (8,0 %). I Engerdal fikk felleslista med Venstre 41 % og i Grue 39,3 %. I Åsnes fikk Venstre ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**