Venstre i fylkestinget

Buskerud Venstres gruppe i fylkestinget har to faste representanter. Fylkestingsgruppens målsetting er å få størst mulig gjennomslag for Venstres politikk. (siden er under oppbygging)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Våre representanter
Oversikt over fylkestingsgruppens medlemmer med kontaktinformasjon:

Gruppemøter
Gruppemøtene i Venstres fylkestsingsgruppe holdes åpne for Venstres medlemmer, og er et forum for drøfting og innspill til saker som behandles i Buskerud fylkesting.
Klikk her for å se tidspunkter for kommende gruppemøter.

Program
Last ned Buskerud Venstres fylkestingsprogram for perioden 2003-2007

Innlegg i fylkestinget fra Venstres representanter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**