Blågrønt samarbeid i Akershus

Partiene FrP, Høyre, KrF og Venstre inngår et valgteknisk samarbeid etter formannskapsmodellen for fylkestingsperioden 2007-2011. Partiene forplikter seg til å bli enige om å fremme et felles, ansvarlig budsjettforslag hvert år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nils Aage Jegstad (H) fra Vestby blir ny fylkesordfører og Inge Solli (V) fra Nittedal blir ny fylkesvaraordfører. Avtalen mellom de 4 partiene trer i kraft etter godkjennelse i partienes ansvarlige organer.

Inge Solli på Stortinget

Inge Solli på Stortinget

Klimaplan og energi
Det skal utarbeides en Regional klimaplan med ambisiøse mål for reduksjon av utslippene av klimagasser. Akershus skal gjøres til et klimapolitisk foregangsfylke i den kommende perioden. Vi vil videreføre og forsterke Akershus Energis engasjement innen energiforskning. Akershus Energi skal ikke selges i perioden.

Bedre kollektivtilbud
Kollektivtilbudet skal bedres gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere pris. Mer fleksibelt og billigere ungdomskort, innføring av periodekort på tre og seks måneder til reduserte priser og en felles takstsone i Akershus er blant de virkemidlene som skal vurderes.

Kunnskap i skolen
Vi skal sette et sterkt lys på å få mer kunnskap i skolen og øke elevenes læringsutbytte.
Vi skal sørge for at skolene i fylket har de beste lærerne vi kan få, og vi skal få på plass et kompetanseløft for lærere. Høyere lærertetthet, videreutdanning, mentorordning og kompetanseår for lærere er blant de virkemidlene som skal vurderes.

Kultur og frivillige organisasjoner
Kultur har stor egenverdi, og vi vil stimulere til et rikt kulturliv i Akershus. Vi vil arbeide for å gi gode rammebetingelser for Akershus teater, spesielt rettet mot den kulturelle skolesekken. Vi vil styrke de frivillige organisasjonene, og gi dem større innflytelse. Innføring av kulturkort for ungdom vurderes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**