Kommunestyret i Nesset har konstituert seg

Hilde Toven får fast plass i formannskapet.
Børge Rød blir leiar av Driftstyre 1 (skule, omsorg og kultur).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Eit samarbeid mellom Høgre, Krf, Venstre, Innbyggarlista og Frp har eit knapt fleirtal i kommunestyre.
Venstre får i dette samarbeidet fast plass i formannskapet og leiaren av Dritstyre 1.
Rolf Jonas Hurlen H blir ordførar og Per Magne Brakstad Krf vart valgt til varaordførar.

Det er nedsett ei valnemnd som skal sette saman dei andre nemndene.
Valnemnda er formannskapsmedlemmene og ein representant frå Innbyggarlista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**