Hvem skal representere Buskerud i Venstre sentralt?

Arbeidsutvalget ber alle lokallag om innspill til hvem dere mener vil representere Buskerud best sentralt i Venstre. Det er valg til både sentralstyre og landsstyre. Alle forslag sendes lokallaget ditt, eller direkte til fylkesleder Hallvor Lilleslett, innen 1.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Arbeidsutvalget ber lokallagene om å komme med forslag på kandidatar til sentrale verv i partiet. Arbeidsutvalget vil behandle alle de innkomne forslagene i et telefonmøte den 5. november, og oversende vårt forslag fra Buskerud til valgkomiteen samme kvelden.

Send forslag per e-post til Hallvor Lilleslett innen 1.november
Vi ber dere sende innspill enten til lokallaget ditt, eller direkte til [email protected] innen 1. november.

Valg av sentralstyre og landsstyre

Venstres valgkomite skal tidlig på nyåret, dvs i god tid før landsmøte 11.-13. april 2008, legge fram sitt forslag til valg av:

– leder, to nestledere og fem medlemmer med fire varamedlemmer til sentralstyret
– seks medlemmer og seks varamedlemmer til landsstyret

Valgkomiteen inviterer Venstres fylkeslag og sideorganisasjoner til å delta i prosessen gjennom å sende inn forslag på kandidater. Vi ber om at kandidatene som foreslås prioriteres, og at det tas hensyn til kjønnssammensetningen.

Det tas for gitt at kandidater som fremmes er forespurt og har sagt ja til å stille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**