Medlemmer av råd og utvalg

Venstre har fylkesvaraordføreren i Buskerud, Runolv Stegane fra Sigdal. Det er han og Helge Stiksrud fra Ringerike, som ble valgt inn for Venstre i fylkestinget i 2007. Stiksrud er hovedutvalgsleder for kultur og folkehelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fylkesutvalget: Runolv Stegane, medlem (varaordfører)
5. vara til fylkesutvalget: Helge Stiksrud

Valgemnda: Runolv Stegane, leder

Kontrollutvalget: Nina E. Johnsen, medlem, Ole K. Throndsen, 1. vara

Administrasjonsutvalget: Runolv Stegane (nestleder)

Hovedutvalget for utdanning: Hallvor Lilleslett, 3. vara

Hovedutvalget for kultur: Helge Stiksrud, medlem og leder av utvalget. Erik Hörlück Berg, 5. vara

Hovedutvalget for regional: Ellen Korvald, 2. vara

Hovedutvalget for samferdsel: Torleif Dalseide, 2. vara. Sissel Urke 6. vara

Rådet for funksjonshemma: Helge Stiksrud, vara

KS landsting: Runolv Stegane, vara
Klagenemnd: Runolv Stegane, leder
Klagenemnd utdanningssektoren: Ellen Korvald 3. vara

Østlandssamarbeidet: Runolv Stegane, vara

Likestillingsutvalget: Gunn-Torill Homme Mathisen, medlem. Tore Hogstad, 4. vara

Forhandlingsutvalg: Helge Stiksrud, vara

Styret for stiftelsen Drammen museum: Petter N. Pettersen, medlem

Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU): Runolv Stegane, medlem

Buskerud Kommunerevisjon IKS: Nina E. Johnsen, 2. vara

Resten av valga forgår i fylkestingets samling 12.-13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**