Senterpartiet rett i klørne på Arbeiderpartiet i fylkestinget

Dette fylkestingsvalget gav oss en historisk sjanse til endelig å bryte Arbeiderpartiets hegemoni i Hedmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hedmark er det eneste fylket i landet hvor Arbeiderpartiet har styrt sammenhengende siden den nye fylkeskommunen ble etablert i 1975. Et maktskifte hadde derfor vært sundt for demokratiet og kanskje bidratt til å skape større engasjement rundt fylkestinget. Dette mellomnivået sliter i dag med lav legitimitet og med kun en engere krets av fylkestingsrepresentanter og ansatte som engasjerer seg i fylkestingets saker. Så kom beskjeden på lørdag om at Senterpartiet har valgte å inngå en avtale med Ap og Sv. Det er trist, men jeg har tidligere beskrevet hvordan Ap har utviklet en tradisjon for å bruke makt for å beholde makt og bare fyller på med nye partier etter hvert som de går tom for egne velgere.

Velgerne ønsker å styre gjennom valg — ikke forhandlinger
Senterpartiet har opptrådt som et markant opposisjonsparti i hele denne perioden og stemt med opposisjonen i de fleste sakene, både i kampen mot parlamentarisme og i kravet om å få Rv3 inn i "lottorekka." Hva er da begrunnelsen? Det å komme i vippeposisjon gir stor makt og mye større makt enn valgresultatet skulle tilsi. Jeg tror likevel ikke at det lønner seg å bruke all den makten som denne vippeposisjonen gir. Dessuten var utbyttet av forhandlingene ikke mer enn Sp hadde oppnådd i et borgerlig samarbeid, -en fylkesråd, leder for en fagkomite og fylkesordførerjobben. Stillingen som fylkesordfører er nesten uten politisk innflytelse og innebærer mest lange middager og mye snorklipping i den parlamentariske modellen. Den parlamentariske modellen videreføres mot Sp egentlige vilje. Dette må være pinlig og jeg håper at velgerne merker seg dette. Velgerne ønsker nemlig å styre gjennom valg og ikke gjennom forhandlinger.

Innebygde interessemotsetninger mellom SP og Ap
Senterpartiet het tidligere Bondepartiet og har en lang tradisjon for å ivareta grunneiernes interesser som ofte er i konflikt med allmennhetens interesser, for eksempel når det gjelder jakt og fiskerettigheter, tomtefeste og allemannsretten. De politiske konfliktene har ofte gått mellom de som har og de som ikke har. Makt skaper nesten alltid motmakt og det har vært veldig tydelig her på Hedmarken. Mange av disse konfliktene er heldigvis nå av mindre betydning, men vi ser likevel at disse innebygde motsetningen kommer til uttrykk i enkeltsaker fortsatt. Derfor vil en rødgrønn allianse alltid leve med sterke spenninger som gir redusert politisk handlekraft. Mye av den politiske energien brukes på samordninger istedenfor å utøve politikk.

Har Sp glemt at sentrum kan gjenoppstå?
Senterpartiet har inntil nylig vært et sentrumsparti. Så foretok partiet et dramatisk linjeskifte forut for stortingsvalget i 2005 og forlot den borgerlige blokken til fordel for en rødgrønn allianse med Ap og Sv. Dette var et meget stort sprang bort fra sentrum og inn i den mest sosialistiske regjeringen som Norge noen sinne har hatt. Vi hadde en sentrumsregjering mellom Sp, Krf og Venstre fra 1997 til 2001. Har Sp glemt det? Det kan virke slik. Men det gjør ikke velgerne .

Erik Ringnes
leder Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**