Oppland Venstre inviterer til inspirasjonssamling

Velkommen til inspirasjonssamling for kommunestyrerepresentanter, vararepresentanter,
lokallagsledere og andre tillitsvalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gratulerer med et godt valgresultat. En framgang på 2,1 % ved fylkestingsvalget er flott, nå har vi to fylkestingsrepresentanter.

Kommunevalget gikk også stort sett veldig bra. Venstre har nå 24 kommunestyrerepresentanter i Oppland, en fin framgang fra 17 sist. 8 av representantene har vært med før, mens 15 er nyinnvalgte og det er 12 kvinner og 12 menn
Det er morsomt å være med i Venstre.

Oppland Venstre inviterer til en inspirasjonssamling for kommunestyrerepresentanter, vararepresentanter og for andre som har kommunale verv for Venstre. Vi ønsker også lokallagsledere og andre som arbeider med Venstrepolitikk i kommunene velkommen.

Formålet er å sette fokus på arbeidet i kommunestyret og inspirere hverandre til å legge opp dette på en god måte. Vi vil også danne et nettverk for erfaringsutveksling i den kommende perioden.
Fredagskvelden feirer vi valget med en festmiddag.

Siden vi regner med at lokallagene har brukt mye penger i valgkampen, så subsidierer vi oppholdet. Hele oppholdet inkl overnatting koster kr. 800 pr pers. Uten overnatting koster det kr. 500.

Påmelding sendes til nestleder Ketil Kjenseth tlf 92699964 eller til leder Bjørg Lien tlf 90601561 innen 4.11.07.

Foreløpig program:

Fredag den 9.november:

18.00 Registrering. Servering av te og kaffe

18.30 Åpning ved fylkesleder Bjørg S. Lien

18.45 Refleksjoner om Venstre i nåtid og framtid
v/politisk journalist Terje Nilsen fra Oppland Arbeiderblad

19.30 Hvilke utfordringer har Venstre som organisasjon?
v/varaordfører Gustav Fystro, Øystre Slidre

19.50 Venstres politiske plattform
v/fylkestingsrepresentant og ordfører Eivind Brenna, Vestre Slidre

Debatt

21.00 Festmiddag Vi feirer valgresultatet!

Lørdag den 10.november:

09.00 Drømmen om kommunestyret
v/ kommunestyrerepresentant Inger Christine Årstad, Vestre Toten

09.20 Fra ungdomsråd til kommunestyret
v/kommunestyrerepresentant Trine Jonhaugen, Ringebu

09.40 Jeg vil gjøre kommunen bedre !
v/ kommunestyrerepresentant Mikkel Dobloug, Nord-Fron

10.00 Venstrepolitikeren – hva legger jeg vekt på i mitt arbeid
v/kommunestyrerepresentant Geir Rune Nyhus, Østre Toten

11.00 Nettverk – hva betyr det å ha gode nettverk og hvordan kan vi bygge dette
v/ kommunestyrerepresentant Randi F. Tangen

11.30 Kaffepause

12.00 Er det sammenheng mellom fylkespolitikk og kommunepolitikk ?
v/ kommunestyrerepresentant Ketil Kjenseth, Gjøvik

12.30 Hva med Unge Venstre?
v/ Yngve Hvoslef, fung. leder i Oppland Unge Venstre

13.00 Miljøutfordringer i Oppland.
Forventninger til Venstres kommunestyrerepresentanter
v/ Kjell Fredrik Løvold, leder i Naturvernforbundet i Oppland

14.00 Avslutning
Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**