Kommunevalget 2007 — ei oppsummering

Leder i Oppdal Venstre, Odd Gunnar Jære Hoel, oppsummerer kommunevalget i Oppdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er jo ei stund siden den 10.september og dagen for kommune- og fylkestingsvalg. Vi vet jo hvordan resultatet ble, og vi vet hvilke verv vi fikk i det politiske systemet de kommende 4 åra. Likevel ser jeg det kan være behov for ytterligere oppsummering av det som skjedde.
At det bare ble Ingrid Mellem som kom inn i kommunestyret var jo en skuffelse. Velgernes dom har vi likevel ingen problem med å akseptere. Men vi synes vel sjøl det var en smule urettferdig? Det er helt sikkert at resultat i valg ikke baseres på rettferdighet. Da forutsetter jeg vi mener at Venstre i perioden 2003-2007 gjorde en akseptabel jobb i det lokalpolitiske arbeidet. Takk for velgjort er heller ikke politikkens vesen. Også det aksepteres.
Varamannsrekkefølga etter Ingrid ble som følger: Gerd-Mette Drabløs, Hans Bøe, Trygve Sande, Sebastian Schmidt og Turi Teksum.
Om vi er noe skuffa må vi huske på at vi fikk bare 15 færre stemmer denne gangen i forhold til 2003. Av de 4 partia med tilbakegang hadde vi minst i prosent. Vi mangla et sted mellom 20 og 30 stemmer på å beholde vårt andre mandat. Ikke all verden, men marginen fra 2003 var for knapp. Da var marginene på vår side!
For min del synes jeg det er interessant å legge merke til antall slengere på lista vår, altså stemmer fra andre politiske parti. Det viser at Venstre fikk 143 slengere og landa på en uoffisiell 3.plass. Bare de to “store” har flere slengere enn oss. Det viser at oppdalingene setter pris på personene som står på Venstrelista. Bare synd at de ikke setter så mye pris på dem at de også bruker lista!! AP fikk 219 slengere (Av disse fikk ordføreren 143), SP fikk 197, SV 120, KrF 44, H 61 og FrP 16.
Styret i Oppdal Venstre har evaluert valgkampen og utfallet av valget. Vi ble nokså fort enige om at årets kommunevalg i Oppdal var et ordførervalg. Fokus var på hvem av de to kandidatene som skulle bli ordfører. De viktige sakene kom derfor i bakgrunnen. Det var noe Venstre tapte på. Vi utarbeidde nemlig i felleskap et godt og framtidsretta program for kommende periode. Det hjalp ikke når fokus blant velgerne var på hvem som skulle bli ordfører. Et av styremedlemmene sa det slik: Du vinner ikke på valg på det du har gjort, men på det du tenker å gjøre! Ei presis oppsummering.
Valgkampen ble gjennomført på godt, tradisjonelt vis. Vi skilte oss i alle fall ikke ut på negativ måte i forhold til de andre. Vi hadde både avisinnlegg og stand som ble lagt merke til. Det var tilbakemelding fra folk utenom eget miljø.
Vi får glede oss over solid Venstreframgang i landet som helhet. 2% fram er ikke dårlig! Det lover godt for framtida. Det gjør også mange meningsmålinger etter valget.
Vi gleder oss også over at vi lokalt, trass i tilbakegang, egentlig fikk verv i overkant av det vi kunne vente før vi arbeidde fram et valgteknisk samarbeid med H, KrF og SV. Forhandlingene bar preg av stor raushet og ei innstilling om å bruke våre dyktige folk på beste vis for bygdas innbyggere. Når det gjelder FrP sin inntreden i samarbeidet har jeg skrevet litt om bakgrunnen for det i lokalavisene.
Hovedfokus nå må være valget i 2011!! Åra fram dit går fort.
Hilsen
Odd Gunnar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**