Politiske verv i perioden 2007-2011

Her er resultatet for Venstre etter at valg til nemnder og utvalg er gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommunestyret i Oppdal konstituerte seg onsdag 17.oktober. På forhånd hadde ei valgnemnd bestående av en fra hvert parti + ordfører vært i funksjon for å fordele verv. Odd Gunnar J. H. var Venstres representant i denne nemnda.
Nedenfor følger resultatet for Venstres del av valga i kommunestyret.
Ingrid Mellem: Medlem i formannskapet
Nestleder i administrasjonsutvalget
2. varamedlem i representantskapet i NIR (Nordmøre
Interkommunale Renovasjonsselskap.)

Gerd-Mette Drabløs: 2. varamedlem i Bygningsrådet

Hans Bøe: Leder Skatteutvalget
3. varamedlem i Driftsutvalget

Inger Lise Toftaker: 1. varamedlem i Kontrollutvalget

Ruth Kristin Dørum: 3. varamedlem i Forstanderskapet i Oppdalsbanken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**