Kandidater til sentral- og landsstyret

Helge Stiksrud, Tom Hedalen, Ellen Korvald og Stine Bjørndal Osnes er fremmet som kandidater til sentrale verv i Venstre fra Buskerud. Endelig valg av Venstres sentral- og landsstyre skjer på landsmøtet på Sundvollen til våren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ingen av kandidatene er rangert. Det ble på telefonmøtet i AU den 5.november enighet om at det var disse fire, to kvinner og to menn, som skulle fremmes som kandidater fra Buskerud Venstre. Alle fire er forspurt og alle har takket ja.

I innspillet til valgkomiteen kan man lese følgende om hver enkelt kandidat:

Helge Stiksrud Riddergården

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

Helge Stiksrud, kommunestyrerepresentant i Ringerike, Fylkestinget og leder av hovedutvalget av kultur, f 1954 har en allsidig utdannings og yrkesbakgrunn, blant annet som informasjonsjef i et verdensomspennende konsern, som Norske Hydro (1990-2003). Han var i flere år landbruksattache ved den norske ambassade / EU delegasjonen i Brussel. og har sittet som leder av globaliseringsutvalget til Venstre. Han har dessuten arbeidet som faglig sekretær i landbrukskomiteen i Stortinget og har en periode vært journalist.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen, sekretær i Drammen Venstre,
f 1967 . Jobber som sivilingeniør i Rambøll Norge AS, Divisjon samferdsel og analyse i Drammen. Er nestleder i fylkesstyret for Human-Etisk Forbund (HEF) Buskerud. Har vigselsrett fra HEF. Sitter i styret for Naturvernforbundet i Drammen.

Ellen Korvald

Foto: Jens Tore Steenslid

Ellen Korvald, Leder i Kongesberg Venstre. Kommunestyremedlem. Varamedlem til fylkestinget
f 1954. Hun har utdannelse i miljøvernfag og samfunnsgeografi. Ellen arbeider i dag med kommune- og arealplanlegging og miljøspørsmål i Flesberg kommune, og dessuten med interkommunalt Lågensamarbeid.
Hennes hovedfokus i lokalpolitikken er byutvikling som ivaretar byens særpreg, og natur- og miljøsaker

Stine Bjørndal Osnes.

Foto: Asgeir Osnes

Stine Bjørndal Osnes, Sekretær/styremedlem i Buskerud Venstre. Tidligere fylkessekretær Akershus Venstre. Har vært aktiv i Unge Venstre, Varamedlem til fylkestinget
f 1974. Arbeider i forsikringsbransjen. Har bakgrunn som webjournalist i Norsk Lærerlag, servicemedarbeider IKEA,. Utdannet informasjonsmedarbeider med mellomfag i russisk. Opptatt av at de som ønsker å ta ansvar i livet sitt skal ha muligheten til det, ellers må folk få styre litt mer selv. Ønsker mye sterkere og mer radikal satsing på miljøriktig energiproduksjon. Mer fokus på psykisk helse blant barn og unge voksne. Ønsker 16års aldersgrense på å kjøre el-bil og åpne opp for casinodrift som turistmagnet i utvalgte fylker. Jobber for å få Norges 2.SOS-barneby til Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**