Fra kutt til pluss i skolen

Budsjettforliket mellom Venstre og byrådspartiene innebærer en styrking av skolebudsjettet med 40 millioner kroner i forhold til byrådets forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Byrådet hadde foreslått å kutte i skolenes driftsbudsjetter for 2008. I budsjettavtalen som ble inngått mandag kveld, er det enighet om påplusninger som tilsammen medfører en styrking av skolenes økonomi sammenlignet med 2007.

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

– Venstre vil satse på kunnskap og kvalitet i skolen, og det betyr at vi må gi skolene mer penger, sier Venstres Kjell Veivåg, nestleder i bystyrets Kultur- og Utdanningskomité.

Ut over fjerning av kuttene byrådet foreslo, er det også lagt inn en satsing på videreutdanning av lærere for 20 millioner kroner. Midlene skal brukes til å heve lærernes kompetanse.

Det er også enighet om to store investeringsprosjekter i skolenes IKT-infrastruktur. Fibernettverket på skolene skal rustes opp for 14 millioner kroner, og det skal kjøpes inn PCer for 17 millioner kroner til elever i videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**