Tar opp manglende lærerdekning

Venstres fylkestingsrepresentant Eivind Brenna tar opp manglende lærerdekning den vdg. skolen i fylkestinget 11.-13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


En undersøkelse Utdanningsforbundet i Oppland gjennomførte i perioden 15.-19. oktober i år viser at mange elever i den videregående skolen i Oppland må klare seg uten lærer når den faste læreren er fraværende. I følge tallene fra undersøkelsen ble det i løpet av den ene uken talt opp til sammen 277 timer i de videregående skolene hvor lærer var helt fraværende.

I den samme perioden var fast lærer fraværende i totalt 628 timer. Dette betyr at nær 45 prosent av lærerfravær ikke blir dekket opp.

På bakgrunn av dette vil Eivind Brenna stille følgende spørsmål til fylkesordføreren:

Kan fylkesordføreren bekrefte at Oppland fylkeskommune ikke spekulerer økonomisk i å unngå å erstatte fraværende lærere?
Hva gjør Oppland fylkeskommune for å sikre tilgangen på kvalifiserte lærervikarer?
Hva gjør Oppland fylkeskommune for å redusere sykefraværet blant lærerne i den videregående skolen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**