Børge Rød (V) ønsker gründere velkomne til Nesset

I et oppslag i Driva, ønsker Børge Rød, styremedlem i Mardølafondet, grüdere velkomne til Nesset
Mardølafondet har pengar i fondet slik at personar med idear kan få hjelp til å realisere desse.
Fondet kan yte støtte til oppstart av nye verksemder i alle delar av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Har penger – mangler gründerne

— Vi vasser i fondspenger her i Nesset. Det er gründerne som mangler. Vi må få tak i folk med kompetanse og ideer, sier venstrepolitiker og styremedlem i Mardølafondet, Børge Rød.

Børge Rød (27) håper på en snarlig oppsving for næringslivet i kommunen. Han gleder seg stort over det som alt er på gang, men er utålmodig i forhold til flere nyetableringer.
Den unge venstremannen fra Eresfjord tilhører framtidas politikere i kraftkommunen. Rød ble innvalgt i kommunestyret i fjor høst, og er i etterkant valgt som leder av driftsstyre 1. Han er også fersk styremedlem i Mardølafondet som ble opprettet i 1970.
I en kongelig resolusjon fra 31. juli 1970 ble Statkraft pålagt å avsette sju millioner kroner til et næringsfond i kommunen. I vedtektene for fondet står det at det at « fondet skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet i Nesset kommune, også primærnæringane, og då særleg i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar. Dette gjennom å ta vare på eksisterande næringsliv og stimulere til nye næringstiltak.»
De fleste fondene i kommunen er øremerka tiltak i indre. Som det kommer fram av vedtektene også for Mardølafondet blir det pekt spesielt påtiltak i Eikesdal og Eresfjord. I praksis har fondet likevel vært åpent for søknader fra hele kommunen.

Børge Rød er overrasket over at ikke flere nyetablerere i kommunen har benyttet seg av de mulighetene Mardølafondet gir. I dag er fondskapitalen vokst til i overkant av tjue millioner kroner. Fondet tjente i fjor godt på aksjene de satt på i Alumox Holding som ble solgt til amerikanske Aleris.
– Vi har hatt tradisjon for å rope på Innovasjon Norge når det gjelder kapital til nyetableringer. Sannheten er den at vi sjøl er nedlesset i penger. Det er folk med ideer vi mangler, påpeker Børge Rød.

Du kan lese artikkelen på denne linken:
http://www.driva.no/article/20080212/NYHETER/963332931/1004/KULTUR

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**