En bedre skole

Vår norske skole møter i dag betydelige utfordringer. Disse utfordringene har skolen til nå ikke helt maktet å løse. Testresultater og rapporter fra skolens hverdag tyder på at skolen i dag står tilbake i forhold til skolen i land vi gjerne vil sammenligne oss med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vår skole har problemer i forhold til faglig utbytte av undervisningen og ro i skolehverdagen. Finsk skole nevnes i den forbindelse som et forbilde.

Dagens norske skole har blitt til som en følge av råd og vedtak over tid fra ledende pedagoger og skolepolitikere. Skal skolen kunne bli bedre, må vi møysommelig arbeide oss fram til en felles nasjonal forståelse av hva som må gjøres med den. Vi trenger nå blant annet en skole som stiller tydelige krav til lærere og elver hva angår læringseffektivitet og dannelse. Vi trenger en bedre lærerutdanning og en gjenreisning av lærerrollen. Videre trengs en mer målrettet og tidlig nok innsatt spesialundervisning. Venstre vil ha en fakta- og erfaringsbasert skolepolitikk som er omforent og varig, og som gjør skolen til en trygg og effektiv arbeidsplass for lærere og elver.

Oppland har underskudd på lærere og det er eneste fylket i landet som ikke har en lærerutdanning. Venstre vil derfor at det skal opprettes en 5-årig lærerutdanning på Høgskolen i Lillehammer (HiL) som et pilotprosjekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**