Lovlighetsklagen behandlet i kommunestyret

I kommunestyremøtet 14. februar ble lovlighetsklagen forkastet mot 12 stemmer (V,H,SP,MDG,R og PP) Venstres Roar Günther Andersen mener at kommunen har kjøpt katta i sekken. Se også oppslag i Halden Dagblad og hos NRK Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Roar Günther Andersen

Foto: Halden Dagblad

I tillegg har Roar Günther Andersen gjort kommunen oppmerksom på inhabilitet under behandlingen av saken i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk i et brev:

Herr ordfører,

Vi viser til lovlighetsklage på sak PS 088/07 levert 21. desember 2007 samt protokolltilførsel fra Geir Helge Sandsmark (V) og Ole Roald Amundsen (SP) i møtet til Hovedutvalg for Nærings- og Miljøpolitikk dem 24. januar 2008. Protokolltilførselen gjelder habiliteten til utvalgets nestleder og ble framsatt under behandlingen av referat fra møte i samme utvalg 27. november 2007, sak PS 14/07.

Her går det klart fram at utvalgets nestleder var inhabil under utvalgets behandling av avtalen med Norske Skog. Utvalgets vedtak i sak sak PS 14/07 bør derfor kjennes ugyldig. Vi mener at dette styrker grunnlaget for lovlighetsklagen og ber om at dette brevet samt nevnte protokollmerknad vedlegges sakspapirene for lovlighetsklagen til denne skal behandles i kommunestyremøte 14. februar

Med hilsen

Roar Günther Andersen
Kommunestyrerepresentant (V)

Protokolltilførsel fra Geir Helge Sandsmark (V) og Ole Roald Amundsen (SP)

Se oppslag i Halden Dagblad og NRK Østfold

Se også lovlighetsklagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**