Unødvendig mistenkeliggjøring av idrettshall på Langhus

I ØBs utgave 30. januar er det et innlegg om habiliteten til 3 kommunestyremedlemmer i forbindelse med et benkeforslag under budsjettbehandlingen. Forslaget gikk ut på å overse tidligere enighet om å utrede beste beliggenhet og utforming av ny hallkapasitet på Langhus. Innlegget sto i ØB 11.02.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


En ny idrettshall på Langhus må ta hensyn til alle idrettslagene sine behov. En annen viktig faktor, er at ungdomskolen på Langhus fortsatt ikke har gymsal. Ski Kommune trenger også en idrettshall med god tribunekapasitet og sekretariatsfunksjoner for elitekamper i forskjellig ballspill.

En etterlengtet bygging av ny idrettshall på Langhus vil komme i løpet av en 4-års periode. Langhus IL har utarbeidet arkitekttegninger for hvordan de vil ha det. Men her er det andre klubber og skolehensyn vi også må se på. Så er det slik at Eikebråten (H) er samboer med leder i Langhus IL, Kvakkestad (FRP) er samboer med nestleder i Langhus idrettslag — nestleder som tok over den jobben fra Vistnes (U). I dag har Vistnes et annet lederverv i klubben, og er med i valgkomiteen i Langhus Idrettslag. Eikebråtens datter (H), er også medlem av kommunestyret, bor også hos sin mor og hennes samboer (leder i Langhus IL).

I ØB sier Kvakkestad at Eikebråtens og hans habilitet er vurdert av et utvalg tidligere. Det er faktisk ikke interessant i forhold til en inhabilitetsvurdering fordi det er Kommunestyret som fatter et vedtak, som også skal vurdere ens inhabilitet. Det ble ikke gjort, og det hele er da noe så enkelt som en saksbehandlingsfeil.

Kvakkestad forsvarer seg videre i ØB med at de ikke har eierinteresser i Langhushallen. Nok en gang et uinteressant poeng i denne sammenhengen. Det er nok med interesser, og at de er part eller på parti med en som er part i saken. Han er i beste fall uvitende.

Forvaltningsloven §6, som også omfatter folkevalgte, er delt i to. Én del åpner for skjønn, mens den andre delen ikke gjør det. Loven ble skrevet på 60-tallet, og den gang var samboerskap et ukjent fenomen. Derfor nevner den ikke samboerskap direkte, mens eks-gifte og forlovede for eksempel er omfattet. Uansett — når det gjelder denne såkalte inhabilitetsregelen (ugildhet), så er dens mål å sikre at hvis du som kommuneperson har egen interesse, eller noen av dine nærmeste har interesse, så skal du fratre i beslutningen.

Det overordnede målet er at innbyggerne skal ha tillit til beslutningen. Derfor har man delen som åpner for mer skjønnsmessig vurdering. Samboere som i dag ikke er nevnt under den udiskutable delen, omfattes i den skjønnsmessige delen som omhandler etiske holdninger og handlinger — handlinger som klart svekker innbyggernes tillit til at beslutninger er tatt uten bindinger.

Alt dette til siden — Langhus Idrettslags medlemmer i Kommunestyret burde være oppegående nok til å forstå at de skal fratre beslutninger de står så nært i forhold til. Det er folkeskikk (etiske holdninger), og det gir signaler til befolkningen om at "her er jeg så involvert gjennom mine nærmeste at jeg selvfølgelig ikke blir med på å beslutte om saken". Det at innbyggerne nå får inntrykk av at representantene sikrer egne interesser, er sterkt beklagelig. Ved å fratre behandlingen av saken, hadde mistenkeliggjøringen ved deres handlinger vært unngått. Det vi alle kan glede oss til, er at en ny idrettshall på Langhus vil komme. Med opposisjonen i kommunestyret sin hjelp.

Geir Hammer
Gruppeleder, Ski Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**