Vil flytte skytebanen til flerbrukshall

Venstres Guro Fjellanger har bestemt seg. Gjenåpning av Prinsdal skytebane er uaktuelt. Venstre ønsker i stedet ny skytebane i flerbrukshall, for eksempel inne i fjellet ved Åsland pukkverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


— Venstre mener en ny innendørs skytebane bør etableres som en flerbrukshall, med annen bruk av arealene i tillegg til skyting, sier Fjellanger. — Det vil skjerme mot støy, og være av verdi for hele bydelen. Flerbrukshall inne i fjellet kan høres dyrt ut, men hvis utsprengningen for eksempel kan gjøres som en del av pukkverkets ordinære drift, trenger det ikke å bli så dyrt.

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

Skuffet over byrådssommel
Hun er skuffet over at byrådet har latt forslaget ligge i en skuff i over et år. Åsland pukkverk tok kontakt med byrådsleder Erling Lae allerede i oktober 2006. Siden har ikke byrådet tatt andre initiativ overfor pukkverket enn å innkalle til et møte.

— Resultatet av byrådets sommel er at Nordstrand skytterlag nå blir stående uten egen bane i en lengre periode, sier Fjellanger. Hun mener byrådets forslag om å anlegge ny skytebane på Myrer er et dårlig alternativ fordi det kommer i konflikt med en viktig innfallsport til Marka. Motstand fra berørte nabokommuner vil også kunne trekke prosessen ut i tid.

Fjellanger er ikke innstilt på å gi gjenåpningstillatelse til skytebanen på Prinsdal. — Som miljøvernminister var jeg med på å skjerpe reglene for støyforurensing, sier Fjellanger. — Det gjorde jeg ikke for moro skyld, men fordi støyen faktisk er et problem for omgivelsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**