Norge må si nei til datalagringsdirektivet

Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre 9. februar 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


EUs nylig vedtatte datalagringsdirektiv åpner for omfattende overvåkning av e-post, telefoni og internettbruk. Østfold venstre mener at dette er en alvorlig inngripen i borgernes rett til privat kommunikasjon.

Overvåkingsdirektivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Selve innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Formålet er selvsagt å bekjempe kriminalitet. Venstre er imidlertid overbevist om at kriminelle vil finne smartere måter å kommunisere på om direktivet blir implementert. Dermed er det først og fremst de lovlydige borgerne som blir rammet. Det er også viktig å understreke at politiet i dag har mulighet til å "fryse" trafikkdata fra mistenkte personer. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe — i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden — er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er "uskyldig inntil det motsatte er bevist".

Irland har allerede signalisert at de bestrider traktatgrunnlaget som vedtaket er fattet på, og mener at direktivet burde ha blitt behandlet som en justis-og innenrikspolitisk sak innenfor søyle 3 av EU-traktaten, der hvert enkelt medlemsland har vetorett. Dersom Irland tar saken inn for EF-domstolen og får medhold, vil direktivet ikke være EØS-relevant og derfor ikke få gyldighet i Norge. Østfold venstre oppfordrer derfor regjeringen til å støtte Irland i en eventuell rettssak for EF-domstolen.

Regjeringen må på banen og ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å stoppe den planlagte overvåkningen av lovlydige borgeres bruk av telekommunikasjon.

For mer informasjon, kontakt:
Sindre W Mork, gruppeleder i fylkestinget og leder Østfold Venstre, tlf 916 95 642,
Finn-Erik Blakstad, medlem i fylkestingets samferdsels-, nærings-, og miljøkomite, tlf 928 38 674
Geir Helge Sandsmark, organisatorisk nestleder Østfold Venstre, tlf 951 60 369

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**