Delegater til fylkesårsmøte

Antallet delegater beregnes ut fra medlems- og stemmetall fra 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Line

Foto: A.Hovstø

Utsendinger til fylkesårsmøte Hedmark Venstre 2008
fra LOKALLAG beregnes etter STEMMER FYLKESTINGSVALG 2007 og medlemstall 01.01.08

(Kontigentbetalt 2007) Repr. etter stemmetall repr.etter medl.tall repr.ialt

ALVDAL: 67 / 20 : 1 + 1 = 2 delegater; Inge K. Haugen, Hallstein Tronsmoen og Sigmund K. Paaske
ELVERUM: 519 / 25 : 3 + 1 = 4 delegater; Saynab Mohamud, Tom Kristian Berger, Ida Eggen, Line M.Rustad
ENGERDAL: 18 / 3 : 1 + 1 = 2 delegater; Erling Hyllvang
GRUE: 65 / 11 : 1 + 1 = 2 delegater; Ola Rostad. Anne Mette Andresen
HAMAR: 1032 / 32 : 5 + 2 = 7 delegater; Stein Frøysang, Mete Willas, Harald B Pettersen, Andreas Skjæret, Chris Castberg, Ørnulf Stadheim Østbye, Kjersti Forsberg Hennes
KONGSVINGER: 218 / 17 : 2 + 1 = 3 delegater; Inger Noer, Birgit Myhren
LØTEN: 84 / 9 : 1 + 1 = 2 delegater; Gina Sigstad, Britt Vogt Solberg
RINGSAKER: 861 / 25 : 4 + 1 = 5 delgater; Sjur Alhaug, Grethe Skyberg, Inger Johanne Roterud, Morten Andersen, Stein O. Glimsdal (Bjørn Øverli lørdag)
STANGE: 614 / 23 : 3 + 1 = 4 delegater; Mirjam Engelsjord, Runar Kristiansen, Helge Alm, Ivar Botterud (lørdag), Paul Olav Fallet (søndag), Ann-Christin Willumsen (vara)
STOR-ELVDAL: 36 / 1 : 1 + 0 = 1 delegat
SØR-ODAL: 63 / 5 : 1 + 1 = 2 delegater; Kristin Ødegaard
TRYSIL: 129 / 9 : 1 + 1 = 2 delegater; Morten Algarheim
TYNSET: 84 / 18 : 1 + 1 = 2 delegater; Morten Rusten, Caspar Schärer
ÅMOT: 68 / 6 : 1 + 1 = 2 delegater; Hege Nilsen, Ellen Nergaard
ÅSNES: 180 / 5 : 2 + 1 = 3 delegater; Lars Petter Heggelund, Kjersti Damhaug,
Hedmark Venstre har ingen lokallag i Eidskog, Folldal, Nord-Odal, Os, Rendalen, Tolga eller Våler kommuner.
I alt fra lokallagene: 43 delegater
Etter stemmetall: 1 ved inntil 150 stemmer, 2 for mellom 150 og 400, 3 for mellom 400 og 650,
4 for mellom 650 og 900 og 5 representanter for stemmetall mellom 900 og 1150.
Etter medlemstall: 1 ved inntil 25 medlemmer og 2 for lokallagene med over 25 medlemmer.
I TILLEGG HAR FYLKESSTYRET MØTE- OG STEMMERETT
HEDMARK UNGE VENSTRE VELGER 1 REPRESENTANT FRA HVERT AV SINE LOKALLAG
Flere lokallag i samme kommune gir bare 1 representant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**