Nesset Venstre har valgt nytt styre

Måndag 18. februar 08 hadde Nesset Venstre årsmøte.
Det var bra frammøte og stort engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nesset venstre har hatt jamnt tilsig av nye medlemmar etter at lokallaget vart vekt av dvalen.
Ved kommunevalet fekk Venstre 7,6 % av stemmene, og ein må attende til åttitalet for å finne eit like godt valresultat.
Venstre fekk og fleire sentrale posisjonar ved konstitueringa.

Årsmøtet valgte desse til nytt lokallagsstyre.

Leiar: Martinus Leirvoll
Nestleiar: Brit Karin Wågbø
Styremedlemmar: Karianne Rindli
Kristine Flem Gikling
Helge Bugge

Vara: Anders Gunnstein Myrset

Nesset Venstre tek gjerne imot nye medlemmar.
Intereserte kan ta kontakt med lokallaget, eller dei kan melde seg inn
på www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**