Ønsker fortgang i arbeidet med elektronisk billettsystem

Ordningen med det elektroniske billettsystemet i Oslo og Akershus er kraftig forsinket. Borghild Tenden tar nå opp dette i et spørsmål til samferdselsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål fra Borghild Tenden:
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å få fortgang i arbeidet med innføringen av et elektronisk billettsystem for jernbane og øvrig kollektivtrafikk i Oslo og Akershus?

Begrunnelse:
Erfaringer fra andre land viser at enkle og oversiktlige billettsystemer er viktig for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. Flere kollektivreisende vil redusere forurensingen og trengslen på veiene i pressområder slik som Oslo og Akershus.

Det nyetablerte kollektivselskapet Ruter samarbeider med NSB om innføringen av et elektronisk billettsystem for kollektivreisende innen Oslo og Akershus. Ordningen med det elektroniske billettsystemet er kraftig forsinket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**