Mirjam til Venstrekvinnelaget

Under årsmøtet i Oslo 15.februar ble Mirjam Engelsjord innvalgt som styremedlem i Venstrekvinnelaget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Mirjam Best

Foto: A.Hovstø

Mirjam Engelsjord er innvalgt som styremedlem i Norges Venstrekvinnelag, under årsmøtet i NVK i Oslo 15.februar 08. Dermed er en politiker fra Hedmark igjen representert i dette fora. Torild Skogsholm fortsetter som leder for venstrekvinnene. Venstrekvinnelaget vokser i antall medlemmer og har økt oppslutning om sine arrangementer, akkurat slik vi kan se det i den øvrige organisasjonen og aktiviteten i Venstre. Vi hadde spørsmålet om verneplikt for kvinner og presentasjon av Voldtektsutvalgets innstilling til diskusjon under årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**