Mer til de som trenger det mest

Et velferdssamfunn måles etter hvordan man tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det og det er ikke slik at alle som trenger hjelp oppsøker helse- og sosialtjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre 9. februar 2008

Et velferdssamfunn måles etter hvordan man tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det og det er ikke slik at alle som trenger hjelp oppsøker helse- og sosialtjenester.

Nettopp derfor er det viktig at vi har fokus på oppsøkende og forebyggende helsetjenester. Det er flere mennesker som sliter med sosial angst, psykiske lidelser eller har så vondt at de ikke makter å oppsøke helse- og sosialtjenestene. Likevel må disse også bli ivaretatt av det sosiale nettet vi har bygd opp i Norge. Vi trenger økte ressurser til å drive forebyggende arbeid i barnehager, skoler og ungdomsklubber. Det trengs tettere oppfølging av rusmisbrukere. Psykiatrien trenger midler til å oppsøke de som trenger det mest. Det offentlige må vise større sosialt ansvar.

Ikke alle kan bli friske, og kronikere må få lov til å prioritere helse framfor arbeidsliv uten å bli mistenkeliggjort. Alle syke mennesker skal behandles med respekt.

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**