Venstres Opplysningsforbund (VO)

VO er ansvarlige for opplæring på fylkesnivå. Oversikten over hvem som sitter i VO-utvalget i Akershus finner du her. VO-utvalget er valgt av årsmøtet i Akershus Venstre 9. februar 2008, og skal sitte i et år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leder (sitter også i fylkesstyret):
Jørn Arnesen (Oppegård)
Tlf: 66 80 84 31 (p), 977 86 282 (m)
Epost: [email protected]

Medlem:
Eirik Nordhagen (Ås)
Tlf: 64 94 36 92 (p), 452 83 839 (m)
Adresse: MÅLTROSTV.7, 1430 ÅS
Epost: [email protected]

Eva Havro (Ski)
Tlf: 64 86 70 66 (p), 936 66 700 (m)
Adresse: JORDBÆRSTIEN 7, 1405 LANGHUS
Epost: [email protected]

Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum)
Tlf: 63 99 13 48 (p/a)/ 906 93 623
Adresse: Tiurv. 2, 2022 Gjerdrum
Epost: [email protected]

Oppnevnes av AUV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**