Leders åpningstale på Hedmark Venstres årsmøte i Løten 1. og 2. mars 2008

Historisk årsmøte! Rekord-bra valgresultat
Venstre er i vekst både i byer og distrikter
Venstre har truffet med vårt budskap om miljø og skole

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi opplever at Venstre har doblet seg i i mange kommuner og også i fylkestinget.
Vi opplever at ingen ler av våre miljøutspill lenger — det gjorde mange for bare ett år siden.
Senest i dag refererte Nrk til den kjente amerikanske professoren i økonomi.
Mr Sachs som har sagt at det klimaproblemene kan løses med relativt små midler, – nemlig ca 1 % av BNP- men da må vi handle nå — ellers blir kostnadene mye større og utfordringen mye vanskeligere.
Her skal Venstre være en tydelig stemme — både i kommunestyrene, i fylkestingene og fra våre sentrale politikere — Venstres leder av energi- og miljøkomiteen gjør en glimrende jobb for Venstre i så måte.
Vi har vedtatt et prinsipprogram som trekker opp linjer for mange nye saker og vil være premissgivende for det nye stortingsvalgprogrammet som snart skal utarbeides.
Vi er det radikale borgerlige partiet — vi ser framover — alltid og er alltid underveis som det står i prinsipprogrammet.
Lars Sponheim sier noe om å glede seg over framtida — mens Sp er tilbakeskuende og synes at framtida er noe skumle greier.
Veldig kort om våre politiske motstandere:
– Sv framstår med en nesten selvutslettende strategi
– Ap søker fortsatt makt for maktens skyld og mangler politiske prosjekter som de vil ha gjennomført
– De rødgrønne sliter seg ut på indre avklaringer — og blir politisk impotente, ref Reionreformen — tidenes største magaplask! Lars Sponheim fikk rett: "Nydusja fylkeskommuner"
Lars Sponheim har nylig sagt at fløypartiene SV og Frp egner seg best som opposisjonspartier og bør ikke ha regjeringsmakt — det er jeg helt enig i!
Sentrum kan gjenoppstå som et regjeringsalternativ — det går rykter om at Sp plages i dagens regjering — selv om de utad må si noe annet.
Eller vi kan få ei ny sentrum-høyre regjering i 2009.
Venstre vil aldri sitte i regjering med Frp — det er ikke en gang knyttet til resultatet av forhandlinger med Frp — det er en viktig avklaring!
Aftenposten feilsiterte meg på det i høst:
Jeg har uttalt at på fylkesnivå og ute i kommunene er det mulig og ofte uproblematisk å samarbeide med Frp – jeg sa til Aftenposten at Lars sitt utspill forstyrret de mange forhandlingene om posisjoner ute i fylker og kommuner som pågikk da han gikk ut i media.
Det blir neppe noe krav om ei ny flertallsregjering – denne har gitt oss mye spill og gratis underholdning med demonstrasjoner på plenen foran Stortinget — mot sin egen regjering!
Det er bare tragisk og avslører en partikultur som egner seg dårlig for regjeringsdeltakelse.
Venstre har styrket sine ressurser både hovedorganisasjon og på Stortinget.
Det er også lagt ned mye penger på en ny grafisk design.
Nye websider fikk vi 1. feb. i fjor — med felles design som understreker vår modernitet.
Viktig kilde for informasjon både for potensielle medlemmer og journalister, men også som et digitalt arkiv og til internt bruk og organisasjonsbygging med referater etc — dette er mulig pga vår åpenhet — ingen hemmeligheter!
VO-leder har vært litt streng, men håper at det ikke har blitt tatt ille opp — velment masing om å oppdatere websidene!
Rene Venstrelister i 12 av våre 22 kommuner – pluss fellesliste i Grue og Engerdal.
Hør her: Stemmer fra valget i HEDMARK
Opptelling Endring fra siste Endring fra siste Kommunestyre-
kommunestyrevalg stortingsvalg mandater
Kommune Opptalte %-vis Antall stemmer %-vis Antall stemmer %-vis Antall Endring
stemmer fordeling
Alvdal 208 17,8 63 4,7 129 11,9 3 1
Elverum 893 10,6 183 1,3 434 6,3 4 1
Engerdal 357 41,0 10 0,0 6 0 Fellesliste V/Sp
Grue 946 39,3 -136 -6,6 7 -2 Fellesliste V/Sp/H/KrF
Hamar 604 4,3 429 2,9 -234 -0,6 2 2
Kongsvinger 231 3,1 58 0,8 -52 0,3 1 0
Løten 75 2,2 32 0,9 -15 0,1 0 0
Ringsaker 1 040 8,0 660 4,8 273 3,7 3 2
Stange 517 5,8 317 3,3 50 1,5 2 1 Kommunestyret redusert fra 43 til 35
Sør-Odal 0 1,4 50 1,4 -57 -1,0 0 0
Trysil 248 7,5 62 1,9 79 3,2 2 1
Tynset 125 4,7 28 0,8 5 0,9 1 0
Åmot 82 4,1 82 4,1 30 2,0 1 1
Åsnes 441 12,1 441 12,1 347 10,0 3 3
SUM HEDMARK 4 464 2 405 989 22 12

Venstre i Hedmark med den største framgangen siden stortingsvalget av alle fylker!
Venstres første ordfører i Hedmark på 50 år! Dette er moro — og dette er bare begynnelsen!
Jeg er opptatt av å se på det gode resultatet bare som en mulighet til å vokse videre — her skal det ikke hviles på laurbærene — vi har startet allerede og jeg håper at dette årsmøtet kan gi oss inspirasjon til å vokse videre — jeg sier som Barrack Obama — “vi need a change” – også i Hedmark
På vegne av styret håper jeg at vi får et godt årsmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**