Årsmøtet i Oslo Venstre

Oslo Venstres årsmøte ble avholdt på Håndverkeren 29. februar – 1. mars 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Et meget godt besøkt årsmøte i Oslo Venstre var samlet fredag 29. februar og lørdag 1. mars. 150 delegater var tilstede ved møtets start. Det innebærer at årets årsmøte var rekordstort.

Lars Sponheim taler til Venstres landsstyremøte

Foto: Frode Fjeldstad

Lars Sponheim (bildet) besøkte møtet ved åpningen fredag kveld. Deretter innledet Ola Elvestuen for siste gang den aktuelle politiske debatten. Elvestuen gikk av som leder etter syv år i vervet. Han er innstilt som 2. nestleder i Venstres sentralstyre.

Lørdag formiddag gikk årsmøtet til behandling av politiske uttalelser.

Følgende uttalelser ble vedtatt:

Ambisjoner for alle elever .pdf-fil
Oslo som klimapådriver .pdf-fil
Ulike mennesker – ulike løsninger .pdf-fil
Gi personvernet tilbake til borgerne .pdf-fil
Menneskeverd i rusomsorgen .pdf-fil
Kunst i offentligheten .pdf-fil
Mer rettferdig handel .pdf-fil
Stjernø-utvalget overser næringslivets utdannings- og forskningspolitiske utfordring .pdf-fil

Etter lunsj lørdag var det valg av nytt styre og øvrige tillitsvalgte.
Gå til egen sak om valgene

Alle dokumenter og forslag som ble lagt ut i forkant av årsmøtet, finnes her:
Gå til årsmøtesidene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**