Mener staten må ta mer ansvar for CO2-utslipp

Morten Soma fra Nannestad, rådgiver for energi, sikkerhet og miljø, mener kommunenes fokus på klimagasser i sin energi- og klimaplan kan føre til økte utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. Soma innledet under Nannestad Venstres klimakveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Per Ragnar Lien, leder av Nannestad Venstre.

Per Ragnar Lien, leder av Nannestad Venstre.

Soma hevder at kommunene har begrensede muligheter til å påvirke utslipp av klimagasser, og mener veilederen til Enova, som hevder at kommunene kan redde den norske klimaæren, tar feil.

Les hele saken i Eidsvoll Ullensaker Blad.

Se også Nannestad Venstres nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**