Miljøvurdering i alle saker til politisk behandling

Rådmannen i Molde skal heretter gi en vurdering av virkning på energiforbruk og klima i alle saker til politisk behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“Molde som grønn by bør være en del av kommunens omdømmebygging. Vi må ha med oss både folket og næringslivet for å kunne bli et Miljøfyrtårn. Da bør vi begynne med oss sjøl først”, sa Olbjørn Kvernberg i Kommunstyremøtet.
Ordføreren syntes forslaget til Venstre var tiltalende og nyttig.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**