Åpenhet om verv og økonomiske interesser

Innlegg fra Thor Togstad: Akershus Venstre oppfordrer alle, både politikere og offentlig ansatte, til å registrere seg i et register kalt Styrevervregisteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Thor Togstad, organisatorisk nestleder i Akershus Venstre.

Thor Togstad, organisatorisk nestleder i Akershus Venstre.

Akershus Venstre ønsker åpenhet rundt de bindinger våre politikere har i forhold til rollen sin som politiker. Den samme åpenhet må gjelde for administrativt ansatte, som i det daglige forvalter innbyggernes interesser gjennom vedtak som fattes av folkevalgte. Så langt er det 14 av 19 fylker som har etablert styreregister hvorav 12 fylker er aktive.

Ser vi på tallene for kommunene i Akershus er status at 12 av 22 kommuner har etablert styreregister mens bare 7 kommuner synes å være aktive. Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Hensikten er å skape større åpenhet om hvilke roller og økonomiske interesser de ulike personene har.

Opplysningene i styrevervregisteret er åpne for allmennheten, og kan brukes internt for bevisstgjøring i forhold til ulike roller personer i kommunen eller kommunale bedrifter har. Eksternt bidrar registeret til åpenhet, og mulighet for omverdenen til å kunne vurdere en persons habilitet i tilknytning til ulike saker som er under behandling i kommunen.

Registeret er basert på frivillighet i forhold til den enkelte organisasjon, men det er også frivillig om den enkelte person i kommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la informasjon om seg selv bli registrert (grunnet personvernhensyn). En skal derfor være klar over at Styrevervregisteret ikke kan gi en hel og full oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer har.

 Venstre ønsker åpenhet i forvaltningen.

Venstre ønsker åpenhet i forvaltningen.

Venstre ønsker generelt åpenhet i forvaltningen, og vil derfor være med på å styrke registerets funksjon. Styrevervregisteret vil være et svært godt verktøy i arbeidet for å sikre åpenhet og tillit til at politikere og ansatte forvalter allmennhetens interesser på beste måte. Ikke minst vil vi oppfordre til at enda flere politikere og ansatte i fylkeskommunen registrerer seg, og ikke minst at flere kommuner tar registeret i aktiv bruk.

Thor W. Togstad,
Organisatorisk nestleder i Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**