– Langt ifra uinteressent

Venstres Ketil Kjenseth stilte sprøsmål om økonomiske konsekvnser ved den stadige utsettelsen av nye Hadeland vdg. skole til fylkesordføreren i Fylkestinget i dag. – En årlig forskjell på 45 millioner kr de neste årene er langt i fra uniteressent, sier Kjenseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesordføreren svarte at investeringen årlig vil koste et sted mellom 66 og 110 millioner kr i det første året, hvs nedbetalingenstiden er 20 år og investeringen ender et sted mellom 600 mill kr og 1 mrd kr. Han mente spørslåer er uniteressent.

Fylkesordføreren understrekte at det ikke er snakk om å spare inn disse pengene.
– Alternativet er investeringer i de 3 eksisterende skolestedene, sa Tron.

Kjenseth svarte Tron med at det interessente for fylkestinget nå er den økonomisk rammen for investeringen.
– Den kjenner vi ikke pr i dag. For de neste budsjettårene er det viktig å få avklart om vi må sette av 66 eller 110 mill kr årlig, sier Kjenseth og stiller spørsmål ved om fylkestinget faktisk kan finne 110 mill kr årlig. Det er mange andre som trenger investeringsmidler, også, sier Kjenseth.

Han mener videre fylkesordføreren ikke kan sammenlikne investeringen mot å skulle fortsette med 3 vdg. skolesteder på Hadeland.
– Ingen partier har gått inn for å fortsette med 3 skolesteder. Det aktuelle er å sammenlikne med å gå videre med 2 skolesteder, sier Kjenseth og viser til at flertallet med fylkesordføreren i spissen avviste en utredning av dette alternativet i forrige periode.

– Når investeringen ser ut til å sprekke med flere hundre millioner kr, kunne det vært en god investering å bruke én million kr på å utrede 2 skolesteder før en fattet vedtak, sier Kjenseth og varsler en tett oppfølging av denne saken framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**