Budsjett planlegging – Dialogmøter i Nesset

Nesset kommune innførte for 2 år sidan dialogmøter som ein start på budsjettprossen i kommunen.
Dette er møter der politikarane får møte dei tilsette og få bedre innsyn i alle arbeidsoppgåvene og tenestene som kommunen har ansvar for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunestyret inkludert første vara har delt seg i 4 grupper.
Kvar gruppe har fått tildelt kvar sine fagfelt.
Møta inneheld ein presentasjon av arbeidsoppgaver, utfordringar og målsetningar som er sett opp for
kvart fagfelt.
Målet er at politikarane skal få bedre innsyn og ut frå det skal ha bedre grunnlag for å gjere gode vedtak.
Rapportar frå alle 4 gruppene skal oppsummerast i kommunestyret.

Venstre er representert i desse gruppene:

Børge Rød – skule, barnehage, kultur.
Hilde Toven – pleie/omsorg og helse.
Karianne Rindli – Teknisk drift

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**