Styret i Buskerud Venstre

Buskerud Venstres styre ble valgt på fylkeslagets årsmøte 20. februar 2011. Dette er fylkesstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

Leder
Rebekka Borsch (Røyken)
Nærsnestangen 27,
3478 Nærsnes
Tlf.: 400 444 74
E-post: [email protected]

Erik Hørluck Berg

Foto: privat

Organisatorisk nestleder
Erik Hørlück Berg (Modum)
Buskerudvn.
3340 Åmot
Tlf.: 951 31 761
E-post: [email protected]

Runolv Stegane

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Politisk nestleder
Runolv Stegane (Sigdal)
3350 Prestfoss
Tlf.: 934 48 328
E-post: [email protected]

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Per Mathisen

Styremedlem
Gunn-Torill Homme Mathisen (Hurum)
Båtstøvn. 15, 3480 Filtvet
Tlf. 917 49 885
E-post: [email protected]

Helge Stiksrud Riddergården

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

Styremedlem
Helge Stiksrud (Ringerike)
Thornes g. 12, 3510 Hønefoss
Tlf.: 918 23 214
E-post: [email protected]

Yousuf Gilani

Foto:

Styremedlem
Yousuf Gilani (Drammen)
Strømlivn. 60, 3047 Drammen
Tlf.:
E-post: [email protected]

Magne Berg

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Styremedlem
Magne Berg (Hol)
Furusetveien 48
3580 GEILO
Tlf: 99 35 32 84
E-post:[email protected]

Ulla Nordgarden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

1. varamedlem:
Ulla Nordgarden (Drammen)
Buevn. 8, 3023 Drammen
Tlf.: 95 94 75 30
E-post: [email protected]

Bjørn

Foto: Jens Tore Steenslid

2. varamedlem:
Bjørn Flo Knudsen (Kongsberg)
Flusspapvn. 14, 3615 Kongsberg
Tlf.: 916 46 389
E-post: [email protected]

Kristine Nore

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen


3. varamedlem

Kristine Nore (Sigdal)
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**