Venstre løfter Trillemarkafondet til fylkesutvalget

– Det er logisk at varige verdier erstattes med varige midler. Derfor må staten være så raus at næringsfondet økes til minst 100 millioner kroner, slik at det kan gi en årlig god kompensasjon til Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, sier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Staten har tilbudt de tre kommunene et næringsfond på 30 millioner kroner, fordelt med årlige bevilgninger over 5 år. Dette vil gi en avkastning på kun 1, 5 millioner kroner pr. år når fondet har nådd 30 milioner kroner.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

– Dette er for dårlig sier Stegane (varaordfører både i Sigdal og i Buskerud fylke).

Stegane har nå, på bakgrunn av brev fra ordførerne i de tre kommunene, bedt fylkesordføreren om å sette opp saken til behandling i fylkesutvalgets møte 16. april.
– Jeg har stor tro på at det er mulig å få fylkespolitikerne til å støtte kommunenes krav om et større fond, sier Runolv Stegane.

Steganes brev til fylkesordføreren:


FORVALTNING OG ØKONOMISKE RAMMER FOR TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL

“Jeg viser til brev av 31.03. fra ordførerne i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal der de ber om at fylkeskommunen tar sak opp til behandling når det gjelder kommunenes krav om større kommunal kompensasjon i forbindelse med vern av 147.000 dekar i Trillemarka-Rollagsfjell.

Regjeringa har i forbindelse med vernevedtaket skissert et næringsfond på 30 millioner kroner til de berørte kommunene. Dette skal utbetales over fem år.

Siden det her er snakk om å erstatte varige verdier, må logikken være at det kun er fondets avkastning (renter) som kan brukes til ulike næringstiltak i kommunene. Det er derfor et viktig poeng å sette fokus på fondets størrelse.

Fylkeskommuenn har tidligere gitt sin fulle støtte til kommunenes arbeid for å få til et frivillig vern på 100.000 dekar. Dette lyktes ikke. Kommunene har i brev til Regjeringa bedt om å bli tilgodesett med et større fond. Fylkeskommunen bør støtte dette initiativet.

Det er derfor viktig at det settes opp sak i fylkesutvalgets møte 16.april.”

Oppslag DT 03.04.

Krever 100 millioner kroner, oppslag 20.02.:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**