Hvor ble det av lovlighetsklagen?

Vedrørende avtaleinngåelsen mellom Halden kommune og Norske Skog, leverte Venstre en lovlighetsklage til ordføreren den 21.desember 2007 . Det ble i tillegg fremsatt en protokolltilførsel under hovedutvalgsmøtet for nærings- og miljøpolitikk den 24.januar 2008, hvor det kommer frem at utvalgets nestleder Paul Kristiansen (Ap) var inhabil under utvalgets behandling av saken. Halden kommune har ikke videresendt lovlighetsklagen etter politisk behandling i kommunestyremøte 14.februar, slik det sies i kommunelovens §59, 2. ledd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


En lovlighetsklage skal oversendes fylkesmannen med en gang etter fremleggelse for kommunestyret, og den behøver ingen form for ytterligere politisk behandling. Lovlighetsklagen skal etter reglementet stå på egne ben, så dette er slik jeg ser det et klart brudd på forvaltningsloven, fastslo Roar Günther Andersen i kommunestyremøte 4. april.

Les lovlighetsklagen her
Se også oppslag i Halden Dagblad her
og hos NRK Østfold her
Oppslag om behandlingen i kommunestyret den 14. februar
Les om inhabiliteten her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**