– Løft lærernes kompetanse

Etter forslag fra Venstre vedtok bystyret i fjor høst “Lærerløftet”, som et opplegg for systematisk etter- og videreutdanning av lærere i Oslo. – Nå må byrådet komme i gang med gjennomføringen, sier Kjell Veivåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Målet med kompetansehevingen er at skolene i Oslo skal kunne gi et stadig bedre tilbud til alle sine elever. På sikt skal det være et mål at alle lærere får tilbud om videreutdanning hvert 8. år.

– Lærerne trenger kompetanseheving for å gi et best mulig undervisningstilbud, sier Kjell Veivåg, bystyrerepresentant for Venstre og nestleder i kultur- og utdanningskomiteen. Han viser til at “Lærerløftet” ble vedtatt i bystyret ved budsjettbehandlingen i desember.

Venstres bystyregruppe ønsker nå å konkretisere hva kompetansehevingen skal innebære, hvordan den skal organiseres og hvordan midlene skal prioriteres. Veivåg har laget et notat som nå er sendt til utdanningsbyråden.

– Budsjettvedtaket ligger der og opplegget er nå beskrevet nærmere i mitt notat, sier Kjell Veivåg. – Da gjenstår bare at byråden gjennomfører bystyrets vedtak.

Last ned notat om “Lærerløftet” (.pdf-fil)

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**