Nesset venstre har gruppemøte måndag 14. april kl. 19

Møtet blir halde på Eidsvåg skole – mellomtrinnet.
Saker til kommunestyret torsdag 17. april vil bli diskutert.
Børge Rød er tilbake med nytt frå landsmøtet i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fleirtalskoalisjonen har felles gruppemøte frå kl. 21.
Dersom tida strekk til, er det akuelt å drøfe vidare areid med skuleutviklingsplan
og organiseriga av mellomtrinnet på skulane i Indre.

Medlemmer og andre intereserte er velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**