Vel overstått landsmøte

Venstres landsmøte ble avholdt på Sundvolden i Buskerud denne helgen. Her kan du lese mer om hva som skjedde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Ola Elvestuen er Venstres nye 2. nestleder.

Ola Elvestuen er Venstres nye 2. nestleder.
Foto: Sveinung Bråthen

Landsmøtet gjenvalgte Lars Sponheim som leder, Trine Skei Grande som nestleder, og Ola Elvestuen ble valgt som ny 2. nestleder etter Olaf Thommesen. Landsmøtet tok debatten om “Kunnskapssamfunnet 2020” og framtidens lavutslippssamfunn.
Følgende ni politiske uttalelser ble vedtatt:

Norge må bli et lavutslippssamfunn
Venstre krever en liberal innvandringspolitikk
Venstre prioriterer kunnskapssamfunnet
Trygg, verdig og forutsigbar omsorg
Nasjonalt løft for en mer moderne jernbane
Norge trenger flere småbedrifter
Venstre vil ha utvidet fokus i russlandspolitikken
Bekjempelse av vold og overgrep. Regjeringen må handle nå!

 Borghild Tenden ønsker en storstilt satsing på jernbane.

Borghild Tenden ønsker en storstilt satsing på jernbane.
Foto: Christoffer Biong

– Vil ha et løft for jernbanen
Uttalelsen om jernbane, “Nasjonalt løft for en mer moderne jernbane“, ble vedtatt etter forslag fra Akershus Venstre. – Vi trenger å ta et krafttak for jernbanen, uttaler Borghild Tenden, Stortingsrepresentant for Venstre. For å få på plass en mer moderne jernbane må vi se på strukturen, og omstille slik at vi får mer igjen for pengene. Vi må prioritere jernbaneutbygging i de folkerike områdene. Det er jeg glad for at Venstres landsmøte er enig med meg i, uttaler Tenden.

 Boye Bjerkholt, leder av Skedsmo Venstre og landsmøtedelegat.

Boye Bjerkholt, leder av Skedsmo Venstre og landsmøtedelegat.

Sier ja til innvandring
– Jeg mener at innvandring er grunnleggende positivt. Venstres landsmøte har tatt et langt steg når det gjelder å åpne opp for arbeidsinnvandring. Vi trenger arbeidskraft, og ønsker at dem som får jobb i en norsk bedrift skal få arbeids- og oppholdstillatelse. Dette er viktig for å sikre flere hender i framtiden, uttaler Boye Bjerkholt, leder av Skedsmo Venstre.

Inger Johanne Bjørnstad og Borghild Tenden på Venstres Landsmøte 2008

Inger Johanne Bjørnstad og Borghild Tenden på Venstres Landsmøte 2008
Foto: Christoffer Biong

Fokus på klima og miljø
Inger Johanne Bjørnstad, leder i Akershus Venstre, tok opp klimagassutslipp i sitt innlegg til miljødebatten. Lavutslippsutvalget har satset nesten utelukkende på teknologisk utvikling. Det holder ikke. I arbeidet med å redusere CO2-utslippene fra transport må vi ikke bare tenke tilbud, men også å redusere etterspørselen. Transportbehovet må reduseres. Her har kommunene en jobb å gjøre. Vi kan ikke lenger bygge i hytt og vær.

Lokalisering av boliger og arbeidsplasser må skje ut fra en målsetting om minst mulig transport i regionen — ikke bare i kommunen, men på tvers av kommunegrensene. Dette gjelder også f.eks fritidsaktiviteter. Alle kommunepolitikere her i salen bør ta dette på alvor når de skal lage klimaplaner – og ikke minst når de skal rullere kommuneplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**