Framtidas jernbanesatsing i Hedmark

Stormøte i Hamar rådhus tirsdag 22.april kl.18

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

TogVei

Foto: A.Hovstø

Hamar Venstre har engasjert seg lenge og sterkt i jernbanesaken for både en omlegging og forbedring av sportrase og for et fremskyndet helt nytt dobbeltspor.
I den anledning har vi innkalt en hel del engasjerte innledere til et temmelig stort møte kommende tirsdag.
Tirsdag 22/04.2008 i kommunestyresalen i Hamar Rådhus med starttidspunkt 18.15.
Vi ønsker herved å invitere dere som ledere og ande i deres lokallag til å stille på møtet og gjerne delta i diskusjonen etter innlederne.
Ingen påmelding er nødvendig. Det er bare å møte frem.
Av deltagere så blir det innlegg av Borghild Tenden fra Stortinget, Siv Tørudbaken eller Svein Borkhus fra Hedmark fylkesråd, Jørg Westermann fra Norsk Bane AS,
Fagsjef Holger Schlaupitz fra Norges Naurvernforbund, leder Ingeborg Glærum og/eller nestleder Lene Liebe fra Natur&Ungdom, Erik Ringnes fra Hedmark Venstre, ordfører Einar Busterud fra Hamar kommune og kanskje etpar til.
Undertegnende vil vil ha en kort innledning og fungere som møteleder og Hamar Venstre sin leder Harald B. Pettersen vil avslutte.
Vel mødt alle som vil og kan. Dette jeg skriver vil også søkes lagt ut på nettet til Hedmark Venstre.
Chris W. Castberg
Nestformann Hamar Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**