Skuffende svar om kollektivtilbud

Tor Olav Steine (V) stilte spørsmål om kollektivtransport i Akershus fylkesting sist torsdag. En aksjonsgruppe har samlet inn 700 underskrifter med krav om et forbedret rutetilbud til og fra Jessheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Tor Olav Steine foreslo å opprette et brukerforum for kollektivtransporten.

Tor Olav Steine foreslo å opprette et brukerforum for kollektivtransporten.

Steine tok opp spørsmålet for dem. – Jeg støtter aksjonsgruppen krav, og vil jobbe for flere avganger og bedret rutetilbud, sier Steine.

– Skuffet over svaret
Nå har de fått sitt svar, som hverken de selv eller Tor Olav Steine synes er godt nok. – Jeg er skuffet over svaret, uttaler Steine. Det går i kortversjon ut på følgende: Aksjonsgruppen bes ta kontakt med Ruter direkte. Dagens rutetilbud er nedfelt i den leveranseavtalen Ruter har inngått med sine eiere, Oslo K og Akershus FK. Avtalen evalueres halvårlig, og inngås på halvårsbasis. Om eierne av Ruter på deres vegne ønsker å støtte opp om særtiltak innen sitt områder, må det bevilges mer penger fra den aktuelle eierens side.

– Vil opprette et brukerforum
– Jeg mener at et så stort og viktig selskap som Ruter bør etablere en brukerforum der brukerne kan melde sine ønsker og formidle sine inntrykk gjennom utvalgte brukerorganisasjoner og aksjonsgrupper, uttaler Steine. Også politikerne med interesse for samferdsel bør kunne delta. Det er viktig at at alle som bruker buss og tog skal kunne komme med innspill samtidig som Ruter får anledning til å forklare seg om tingenes tilstand og hva som må prioriteres. Målsetningen må være at vi får på plass et bedre kollektivtilbud i tråd med det folk ønsker.

Kontaktinformasjon:

Tor Olav Steine
Telefon: 928 84 035
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**