“We want a change” – “Talsmann”-forfatter Abid Q. Raja siterer Barack

Litteraturhuset sydet og notabiliteter fra politikk, samfunnsliv og avisspaltene ventet spent på debattantene: Abid Q. Raja og Frps Carl I. Hagen. Debattleder Svein Tore Bergstuen hadde lagt opp ordvekslingen som en Amerikansk presidentkandidatdebatt, og det passet de karismatiske og veltalende politikerne godt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den store innvandreduellen
Raja hadde publikum i sin hule hånd fra det sekund han entret scenen og begynte å lese fra sin bok "Talsmann". Boken tar et oppgjør med innvandrerforeldre — generasjonens taushet som Raja mener hemmer integrering. Begrepene skyld og skam fremheves som de vanskeligste å komme utenom. Tidligere på dagen deltok Raja i VGs nettmøte hvor han utdypet det ved å si "vi må endre på usikker og ukultur, og det kan vi ikke gjøre ved å tie om de vanskelige tingene".

 Abid Q. Raja lanserte sin bok på mandag.

Abid Q. Raja lanserte sin bok på mandag.
Foto: Rannveig E. Bergerød Aase

Ettersom Carl I. Hagen var Rajas første politisk debattmotstander for nærmere 11 år siden, ble ringen sluttet ved møtet mandag kveld. Integreringsprosessen av innvandrere var nå som da hovedtema for sammenstøtet, og spørsmålet ble om Norge er kommet noe videre i debatten.

Raja trakk frem LibLabs siste undersøkelse som viser at 93 % av innvandrere ønsker å integrere seg, og at det nå var 6 % ikke-etniske norske på legestudiet. Mens Carl I Hagen vektla foreldrenes ansvar og mente at det ikke var stilt krav til dem tidligere og at det var misforstått snillisme fra den norske regjerings side som gjorde at mange ikke hadde lært norsk. I tilegg trakk Hagen frem overrepresentasjonen av innvandrere i voldtektssaker og gjengkriminalitet i forhold til antall innvandrere. Debattleder Bergstuen skjøt inn at Frp har lagt vekt på innvandrerkriminaliteten i sine utspill, og han lurte på om hvorfor det var fokus på det. Hagen svarte kjapt at det gjorde de fordi det var fakta, og avkreftet at det ble gjort for å skape frykt for fremmede kulturer.

Raja ønsket i sitt svar å legge mer vekt på samfunnets ansvar. Som en løsning til integrerings – problemet foreslo han å ha obligatorisk barnehage for 4 åringer av innvandrer- foreldre og fjerne kontantstøtten da den er undertrykkende og en økonomisk årsak for kvinner å bli hjemme. Carl I. Hagen støttet forslaget, men sa at det må gjelde for alle.

Når det kom til tvangsekteskap så var begge parter enige i at det var til hinder for integrering og var uønsket, Raja trakk frem at han selv måtte kjempe for å kunne gifte seg med den han elsket. Hans familie var tilstede i salen og fikk varm applaus da lille Adam, familiens minste, tok til å gråte.

Vedrørende radikalisering av muslimer, så mente Carl I. Hagen at det skjer der det er ekstremister, og at alle terrorister var muslimer. Det var tydelig at salen ikke likte det de hørte. Videre stilte Hagen Raja spørsmålet om han var tilhenger av en sekulær stat. Raja bekreftet det, men utifra forutsetningen at det var en demokratisk stat.

 Libe Riber- Mohn og Carl I. Hagen i debatt

Libe Riber- Mohn og Carl I. Hagen i debatt
Foto: Rannveig E. Bergerød Aase

Regjeringens representant Libe Riber- Mohn, statssekretær i Inkluderingsdepartementet, ble invitert opp på scenen for å ta del i paneldebatten hvor også publikum endelig kunne få komme til orde. Hun bekreftet at regjeringen ikke har vært flinke nok til å formidle både rettighetene og pliktene innvandrere har når de kommer til Norge.

Raja la vekt på det å utvikle og forvalte det gode fra begge kulturer, og Riber-Mohn fulgte opp med å fokusere på dialog og brytninger som forutsetninger for forandring.

Til spørsmål fra salen om Raja var talsmann for alle innvandrere svarte han at han utfordret alle innvandrergrupper til å føye sin stemme til debatten slik at mangfoldet blant innvandrergrupper også kom frem. Raja er tilhenger av tosidig integrering og et flerkultuelt samfunn, mens Hagen tok til orde for at innvandrere skal tilpasse seg det norske samfunnet.

Det var tydelig at Raja var på hjemmebane i Litteraturhuset i går, og høstet stor applaus. De to debattantene delte lidenskapen for heftige diskusjoner preget av høy grad av kunnskap og humor. De tok hverandre på kornet og brakte diskusjonen videre, og avsluttet med å gi hverandre en klem.

Men som det ble påpekt fra salen så stemmer 1 av 4 velgere på FRP, så spørsmålet som ble hengende var hvordan få integrert dem i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**