Venstre vant fram med forsterka fylkeskommune

For ett år siden ble Venstre stående aleine om å gå inn for en forsterka og vitalisert fylkeskommune. – Derfor var det svært gledelig å kunne gjenta gamle argumenter og få flertall for Venstres syn i fylkestinget i dag, sier fylkesvaraordfører og Venstres gruppeleder Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkestinget skrinla i dag tanken om å slå Buskerud sammen med andre fylker, slik flertallet med Ap, Sp, SV og Krf vedtok i juni i fjor i forbindelse med daværende høring om regionreformen.

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Det var gledelig å registere at flertallet denne gangen sa ja til Buskerud som eget fylke og en forsterka fylkeskommune, sier Runolv Stegane.
Også Helge Stiksrud (V) er svært fornøyd med dagens vedtak.
– Men jeg mener at enda mer myndighet burde overføres fra staten til fylkeskommunen. Det er skuffende å se at Regjeringa ikke gir det regionale folkevagte nivået større tillit, sier Stiksrud.

Da fylkestinget i dag gav sitt nye høringssvar, var innholdet nesten identisk med Venstres forslag for ett år tilbake. De samarbeidende partiene Ap, Sp, SV og V vedtok å slutte seg til et krav om en forsterka fylkeskommune. Samtidig ble det fremma krav til Regjeringa om å overføre mer myndighet på landbruks -og miljøområdet fra staten (ved fylkesmannen) til fylkestinget som folkevalgt organ.

Regionreformen med forsterka fylkeskommune vil tre i kraft fra 1. januar 2010.
Både Høyre og Frp gjentok sine gamle forslag om å legge ned fylkeskommunen, men vant ikke fram.

Venstres forslag fra 17.06.2007

Forslaget fra Ap, Sp, Sv og V, vedtatt i fylkestinget 30.04.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**