Grønn tråd på Øvre Romerike

Gjennom møteserien “Utviklingsperspektiver i Venstre på Øvre Romerike” vil vi sette søkelyset på hvordan vi kan bidra til å skape positiv samfunnsutvikling i vårt distrikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møteserien er tenkt å strekke seg over fire år i første omgang, det vil si frem til neste lokalvalg. Det vil bli holdt ett møte per kvartal. Møtested går på rundgang i de aktuelle kommunene på Øvre Romerike (eventuelt også i kommuner på Nedre Romerike).

Sammenhengene mellom næringsutvikling, samferdsel, miljøvern, kultur, skole og livskvalitet står sentralt.

Er du interessert i å vite mer om møteserien?

Kontakt:

Lars Peder Nordbakken

Lars Peder Nordbakken

Lars Peder Nordbakken
Tlf. 63 99 13 48
Mobil: 90 69 36 23
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**