– Glad for velvilje om hydrogen

I dag ble Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) konfrontert av Borghild Tenden (V) om hun ville satse på hydrogen og bidra til å realisere hydrogenveien mellom Oslo- og Stavanger med en fyllestasjon for hydrogen i Oslo-omårdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Dersom det ikke bevilges minimum 10 mill. kroner ekstra til hydrogenprosjektet i Oslo i revidert budsjett, står dette viktige miljø— og næringsutviklingsprosjektet i fare for å skrinlegges, påpeker Tenden.

– Samferdselsministerens respons i spørretimen var oppløftende. Hun omtalte prosjektet i positive vendinger og gav utrykk for velvilje fra regjeringens side. Det er jeg glad for. Det var Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm som i sin tid tok initiativ den norske satsingen på hydrogen, legger hun til

– Gjennom klimaforliket har regjeringen forpliktet seg til å øke satsingen på utvikling av klimavennlig teknologi. Jeg har nå forventninger om at regjeringen i forbindelse med revidert budsjett, bevilger minimum 10 mill. ekstra til hydrogenprosjektet i Oslo-området, legger Tenden til.

– Det vil være et nødvendig løft for klimaarbeidet i landets tettest befolkede område, og vil sørge for at prosjektet videreføres som planlagt, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**