Forsøk med anonyme jobbsøknader

Venstres Olaf Thommessen er glad for at bystyret onsdag vedtok å sette i gang et forsøksprosjekt med anonyme jobbsøknader i enkelte kommunale virksomheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Olaf Thommessen

Foto: Rune Kongsro

– Det har vist seg at uforholdsmessig få jobbsøkere med minoritetsbakgrunn blir innkalt til intervju, sier Thommessen. Han mener anonyme jobbsøknader kan være et godt virkemiddel for at flere søkere skal bli vurdert skikkelig i søknadsprosessen.

Alle partier i bystyret unntatt Frp stemte for en forsøksordning med anonyme jobbsøknader.

Bystyret hadde også et forslag om moderat kvotering til behandling, noe som ville innebære at søkere med minoritetsbakgrunn skal foretrekkes når de kvalifikasjonsmessig står likt med en annen søker.

Dette forslaget stemte Venstre imot, da man frykter økt stigmatisering og beskyldninger om forskjellsbehandling. For å sikre flere jobbsøkere med minoritetsbakgrunn tok Olaf Thommessen, med støtte fra Høyre, til orde for en aktiv positiv rekrutteringspolitikk. Forslaget om kvotering fikk heller ikke flertall i bystyret.

Etter dette ble bystyrets vedtak:
Byrådet bes igangsette et forsøk der jobbsøknader anonymiseres for enkelte kommunale virksomheter.

Olaf Thommessen

Foto: Sveinung Bråthen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**